چرا به رایج‌ترین سوالات گرامر MSRT پاسخ اشتباه می‌دهیم؟

گرچه سوالات گرامر MSRT، محدوده‌ی مشخص‌تری از سایر بخش‌های این آزمون دارند، اما داوطلبان همواره با این بخش دچار چالش می‌شوند. در نمونه‌ی زیر به تعدادی از موضوعات چالش برانگیز گرامر MSRT می‌پردازیم. پیشنهاد می‌کنیم پیش از خواندن پاسخ‌های تشریحی با آمادگی فعلی خود سعی کنید به سوالات پاسخ دهید و تسلط خود را محک بزنید. 

 

الف. پاسخ سوال زیر را از میان گزینه‌ها انتخاب کرده، سپس توضیحات مربوط به پاسخ سوالات گرامر MSRT را بخوانید: 

 1. All the flats in this street look so much ... that I can't find my friend's one.
 1. Like
 2. Similar
 3. Alike
 4. look like 

از نکاتی که گاها در سوالات گرامر MSRT مورد توجه است تفاوت کاربرد دو کلمه "like" به معنی "مثلِ" و "alike" به معنی "از هر دو؛ به شکل مشابه" است. کلمه "like" یک حرف اضافه است و لذا باید بعد از آن یک گروه اسمی (یا ضمیر مفعولی یا ضمیر ملکی) استفاده شود. به عنوان مثال:

Like many people, I didn't know the danger of those chemicals.

کلمه "alike" یک قید است و معمولا در آخر یک شبه جمله بکار می رود. به عنوان مثال:

The two kids have dressed alike.

نکته: کلمه "alike" می تواند صفت هم باشد اما این کلمه از صفتهایی است که بعد از آن اسم استفاده نمی شود. به عنوان مثال:

My brother and I are alike in terms of appearance.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که استفاده از یک گروه اسمی بلافاصله بعد از "alike" قطعا خطای دستوری محسوب می شود. پس پاسخ صحیح به صورت زیر است:

All the flats in this street look so much alike  that I can't find my friend's one.

 

گرامر MSRT

گرامر درس خواندنی و به خاطر سپردنی نیست، مهارت آموختنی و تمرین کردنی است.

 

ب. به تست زیر منتخب از سوالات گرامر MSRT  پاسخ دهید:

Almost ... car pollutes the atmosphere. 

A. every

B. each

 

از نکات بسیار مهم در بخش Written Expression سوالات گرامر MSRT دو کلمه "each" و "every" است. به خاطر داشته باشید که اسم استفاده شده بعد از این کلمات بایستی در حالت مفرد باشد. همچنین اگر این کلمات در جایگاه فاعل جمله باشند فعل جمله بایستی به صورت مفرد باشد.

 

Every room is full. 

Each room has a  table.

نکته: بعد از every ممکن است از یک عدد بیشتر از یک استفاده شود که در ان صورت اسم بعد از عدد در حالت جمع استفاده می شود. به عنوان مثال:

Every two weeks

 در حالی که پس از each نمی‌توان نام جمع به کار برد. مگر پس از حرف اضافه‌ی Of:

Each of students was given a book. 

برای درک بهتر تفاوت معنایی این دو کلمه به مثال زیر توجه کنید: 

The manager wants to speak to every employee in the office.

مدیر می خواهد با همه کارمندان در اداره صحبت کند.

The manager wants to speak to each employee separately in his office.

مدیر می خواهد با هر یک از کارمندان به صوت جداگانه در اتاقش صحبت کند.

 

He was carrying a book in each hand.

در این جمله کاملا روشن است که منظور فقط دو کتاب است که شخص مورد نظر هر کدام از آنها را در یک دست خود حمل می کرد.در مثال بالا نمی توانیم از every استفاده کنیم چون تعداد کمتر از 3 است.

با این تفاسیر پاسخ صحیح تست  every است:

Almost every car pollutes the atmosphere.

سوالات گرامر آزمون MSRT

تنها راه عمقی کردن نکات گرامر تست زنی است.

اگر نکات گرامری شما را در پاسخ دادن به سوالات گرامر گمراه می‌کنند، نشانه‌ی واضحی است که در تست زنی کمتر تمرین کرده‌اید. برای دسترسی به تست‌های گرامر و واژگان آزمون MSRT به صورت جداگانه می‌توانید اپلیکیشن آزمون زبان را دانلود کنید. یا در مشترک آزمون‌های شبیه ساز سایت آزمون زبان شوید.

پ. پاسخ سوال زیر کدام گزینه است؟

3. A high ... of the human body is made up of water.

 1. Percent
 2. percentage

 

یکی از خطاهای رایج داوطلبان در پاسخ گویی به سوالات گرامر ‌MSRT قائل نشدن تفاوت میان دو کلمه‌ی Percent و Percentage است. شاید به این دلیل که معادل هر دو کلمه را دزر زبان فارسی واژه‌ی «درصد» قرار می‌دهیم. 

درباره واژه Percent می‌توان گفت:

 • این واژه در واقع همان مفهومی از درصد است که می‌توان جای آن علامت ٪ قرار داد.
 • این واژه همراه عددها می‌آید: 20% = 20 percent 
 • این کلمه هرگز جمع بسته نمی‌شود و با حرف تعریف A نیز همراه نمی‌شود. 

Across the country, exam results have improved by an average of eight percent.

در کل کشور نتایج امتحانات به ‌طور متوسط تا 8% پیشرفت داشت.

 

واژه Percentage بیان کننده مفهوم «درصدی» است. مصداق های معنایی این واژه در زبان فارسی مانند مثال‌های زیر است:

The percentage of live births continues to increase.

درصد کودکانی که پس از تولد زنده می‌مانند رو به افزایش است. 

 

درباره واژه Percentage می‌توان گفت:

 • این واژه هرگز همراه اعداد نمی‌آید.
 • همراه حرف تعریف A استفاده می‌شود: a percentage of
 • همراه با برخی صفات اندازه مانند High/Low/Large و small به کار می‌رود: a small percentage of people

 

 

Only a small percentage of Iranians speak Arabic. 

با این تفاسیر پاسخ صحیح تست به شرح زیر است:

A high percentage of the human body is made up of water.

اگر این مطلب برای شما مفید بود پیشنهاد می‌کنیم مقاله‌ی پرتکرارترین خطاهای گرامری داوطلبان MSRT را نیز مطالعه کنید. همچنین برای اطلاع از نکات گرامری مفید دیگر می‌توانید به اینستاگرام و تلگرام آزمون زبان به آدرس @Azmoonzaban_com مراجعه کنید.